druhBiologie, species – nejnižší základní klasifikační kategorie organismů, do níž se řadí taxony reprezentující současný stav určité vývojové větve; jediná přirozeně omezená taxonomická jednotka. Do téhož druhu patří soubory populací organismů společného původu, jejichž jedinci se mezi sebou plodně kříží a jsou reprodukčně izolováni od jedinců jiných druhů (tj. jiných vývojových linií); mají proto svůj zeměpisný areál výskytu, specifickou ekologickou niku a společné morfologicko-fyziologické vlastnosti. Některé biologické druhy vyhovují těmto kritériím jen zčásti, například druhy bez pohlavního rozmnožování, strukturálně nerozlišené. – Příbuzné druhy se spojují do rodu, druhy je možné dělit na poddruhy. Pojmenování druhu je dvouslovné v latině i v češtině: například Rosa canina, růže šípková.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: alochronický druh, biospecies, Carl Linné, ekospecies, kategorie, konstituce, linnéon, monotypický taxon, odrůda, poddruh, rod, subspecies, teorie úrovní, voltinismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: