poddruhBiologie
Biologie subspecies nejnižší odvozená taxonomická kategorie, nižší než druh. Řadí se do ní taxony, které představují soubory fenotypicky shodných populací obyvajících pouze část areálu druhu a odlišných od ostatních populací tohoto druhu. Poddruh má tedy výrazně alopatický charakter a je výrazem geograficky podmíněné diverzity uvnitř určité vývojové větve.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: druh, infrasubspecifický taxon, ssp..

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: