kreacionismusFilozofie
Filozofie, náboženské učení o stvoření světa bohem z ničeho. Je charakteristickým rysem teistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Vlivem panující křesťanské ideologie ve středověku a začátkem novověku přijímala většina evropských filozofů a přírodovědců až do 18. století kreacionistický výklad vzniku světa podle biblické legendy. Tak I. Newton vysvětloval vznik elementárních částic hmoty a prvý impuls, uvádějící v chod hvězdné systémy, boží vůlí; podle C. Linného bůh stvořil druhové, resp. rodové formy organismů; G. Cuvier připisoval opětovné stvoření nových skupin organismů po geologických katastrofách bohu atd. Zatímco teismus předpokládá neustálé tvůrčí zásahy boha do běhu světa, deismus omezuje činnost boha na výchozí akt stvoření světa. Filozofie materialismu a vývoj přírodních věd vedou k protikreacionistickým závěrům. Kreacinismus v kosmogonii, biologii, psychologii (stvoření duše bohem) je opouštěn, neboť je v rozporu se zákony zachování hmoty a pohybu, s Darwinovou evoluční teorií a dalšími vědními fakty, objevy a principy. Vědní světový názor je protikreacionistický.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: traducianismus.

Reklama: