ichtyologieZoologie
[Řečtina]; nauka o rybách, součást zoologie. Zabývá se hlavně stavbou těla a orgánů (anatomie), jejich funkcí (fyziologie), způsobem života ve vztahu k prostředí (ekologie), chováním (etologie), příbuzenskými vztahy (fylogeneze) a systematikou. Prakticky zaměřenými obory jsou chov ryb a rybářská biologie, tj. poznání a rozbor rybích obsádek, růstu, tahů, lovu, těžby a produkce ryb. Za zakladatele vědecké ichtyologie je pokládán Švéd Peter Artedi. Jeho dílo, pětisvazková Bibliotheca Ichthyologica, bylo po jeho smrti vydáno Linném (1738) a také jeho rozdělení ryb do čtyř řádů bylo později Linném převzato. Hlavními představiteli ichtyologie ve světě jsou: B. G. E. LacépédeD, G. Cuvier, A. Valenciennes, J. L. Agassiz, L. S. Berg, G. G. V. Nikolskij. K rozvoji rybářství a tím také založení i. na území Čech přispěla Dubraviova práce De piscinis (O rybnícich), vydaná 1547. Na rozvoji ichtyologie na území ČR se podíleli hlavně A. Frič, J. Šusta.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Achille Valenciennes, František Volf, hydrobiologie, Lev Semjonovič Berg, Petru Banarescu, Václav Dyk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: