hydrobiologieNauka o organismech žijících ve vodě, o jejich vztazích k prostředí a o procesech, které svou činností působí ve sladkých vodách i v mořích. Do prvé poloviny 19. století byla hydrobiologie součástí biologie a zoologie. Oddělení hydrobiologie od těchto oborů bylo podmíněno hlavně potřebami rybářství; přispělo k němu i zřízení výzkumných stanic, nejprve mořských, pak i sladkovodních. Českou hydrobiologii založili A. Frič a J. Šusta. V prvé polovině 20. století byl proveden rozbor struktury společenstev, jejich vztahů k abiotickým podmínkám vodního prostředí, byla vypracována typologie vod a kvantifikace vztahů uvnitř společenstev vodních organismů, hlavně na zákl. potravních řetězců: živiny – rostliny – rostlinožravci – dravci. Bylo zjištěno, že druhové složení společenstva vodních organismů je ovlivněno i zpětnou vazbou od dravců směrem k živinám. – Hydrobiologie studuje biologickou produktivitu oceánů, moří i sladkovodních vod. Souvisí jednak s ekologií a ichtyologií, jednak s limnologií a oceánologií. Samostatným vývojem prošla tzv. technická hydrobiologie, která studuje složení a funkci společenstev v čistírenských zařízeních. Poznatky hydrobiologie se uplatňují hlavně v rybářství, vodním hospodářství a v hygieně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Frič, Georgij Georgijevič Winberg, hypersaprobie, voda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: