fytocenologická nomenklaturaNázvosloví rostlinných společenstev jednotně upravené mezinárodním kódem. Články a doporučení tohoto kódu stanoví podmínky, za kterých je možno vytvořit vědecké jméno fytocenózy a jakou pravopisnou úpravu takové jméno musí mít. Jméno základní jednotky – rostlinná asociace se odvozuje od jednoho nebo dvou vědeckých jmen vůdčích rostlin, které tvoří porosty sdružené do příslušné asociace. Například jméno asociace slatinných olšin je vytvořeno z věd. jména charakteristické ostřice (Carex elongata) a dominantní olše (Atnus glutinosa) a má pravopisnou formu Carici elongatae-Alnetum. V úplné podobě se za část jména, odvozenou od rostlin, připojuje ještě jméno autora a rok platného zveřejnění jména. Syntaxony vyšší úrovně se odlišují různými koncovkami: -ion (svaz), -etalia (řád), -etea (třída). České názvosloví rostlinných společenstev není dosud ustáleno.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Carl Linné.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: