hrtanLékařství / Zoologie
Larynx – část dýchacího ústrojí suchozemských obratlovců, uložená mezi dutinou nosní a průdušnicí. Ve vývojové řadě živočichů se poprvé objevuje u obojživelníků. Všichni suchozemští obratlovci (kromě ptáků) mají v hrtanu uloženo hlasové ústrojí. U člověka je to orgán tvořící počátek dolních dýchacích cest spojený otvorem (vchod hrtanu) s dolní částí hltanu. Podkladem stěn hrtanu jsou chrupavky (štítná, prstencová, dvě hlasivkové a chrupavka příklopky hrtanové), vzájemně pohyblivě spojené klouby a vazy a opatřené řadou svalů. Sliznicí vystlaná dutina hrtanu má tvar přesýpacích hodin; její zúžený úsek se nazývá hlasivka a je dole ukončen ostrými řasami hlasovými, podloženými hlasovými vazy. Hlasové řasy jsou pohyblivé: svaly hrtanu je napínají, sbližují a oddalují. Rozkmitány průchodem vzduchu vytvářejí hlas. Směrem nahoru je hrtan připojen na jazylku, rozšířená dolní část hrtanu přechází v průdušnici.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: chuť, dýchací cesty, epiglottis, fonace, hlas, hltan, jazylka, laryngektomie, laryngotracheobronchitida, lebka, průdušnice.