jazylkaLékařství / Zoologie
Os hyoideum, – soubor kůstek tvořících podklad kořene jazyka. Vyskytuje se u suchozemských obratlovců. U některých ptáků, například šplhavců, dosahují některé kůstky jazylky značných rozměrů; umožňují vysunutí jazyka daleko z dutiny ústní. – U člověka štíhlá podkovovitá kost v přední horní části krku nad hrtanem. Skládá se z těla, z něhož vybíhají párové velké rohy, shora jsou připojeny krátké párové malé rohy. Jazylka je upevněna ve svalech a je párovým vazem spojena se spodinou lebeční.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: hrtan.