svalLékařství / Zoologie
Musculus – ohraničený útvar příčně pruhované tkáně, pohybový orgán živočichů včetně člověka. Stavební jednotkou svalu je vícejaderné svalové vlákno. Svalová vlákna se spojují ve snopce. Sval má šlašitý začátek (na kosti nebo jiném pevném útvaru), přechází v tzv. hlavu (může mít více začátků a hlav) a v svalové bříško, které opět přechází ve šlachu, která se upíná na kostru (svalový úpon). Povrch svalu je krytý vazivovou povázkou (fascií), která je spojena s vazivem mezi snopci svalů a v nich. V lidském těle je asi 600 svalů. Jejich soubor tvoří aktivní pohybový aparát. Pohybová funkce svalů je dána jejich schopností smršťovat se a uvolňovat stah na podnět z mozkomíšních nervů. Smrštění kosterních svalů je rychlé a je ovládáno vůlí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: abduktor, aktin, bioelektřina, člověk, hrtan, interoreceptory, jazyk, jazylka, kloub, kontrakce svalová, kontraktura svalová, kost, kostra, nervosvalová ploténka, obrna, orgán, receptor, šlacha, spasmus, svalová soustava, svalovec, synergie, tropin.