jazykLékařství / Anatomie / Zoologie

Linguasvalnatý orgán klínového tvaru uložený v ústní dutině většiny obratlovců. Je složený z kořene, těla a hrotu. Povrch jazyku je krytý sliznicí, která vybíhá v četné drobné výrůstky, jazykové papily několika typů. Ve výstelce sliznice jazyka se vyskytují také chuťové pohárky (receptory chuti). Uspořádání svalů jazyka umožňuje jeho velkou pohyblivost a schopnost změn tvaru, nutnou pro mechanické zpracování a posun potravy. U člověka slouží jazyk též k tvorbě řeči; u živočichů spolupůsobí při vyluzování zvuků.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: chuť, chuťové orgány, chuťové pohárky, jazylka, slinné žlázy, ústní dutina.

Reklama: