chrupavkaAnatomie
Cartilago, druh pružné pojivové, podpůrné tkáně. Obsahuje chrondrocyty obklopené homogenní mezibuněčnou hmotou tvořenou hlavními polysacharidy a obsahuje kolagenní vlákna. Neobsahuje cévy. Je vyživována difúzně z povrchu tvořeného ochrustavicí. Má malou regenerační schopnost. Podle vzhledu a složení se dělí na chrupavku hyalinní (sklovitou), vazivovou a elastickou. Vývojově je chrupavka mladší než kost. Chrupavčité kostry dnešních paryb a obojživelníků se považují za strukturně degenerované, neboť jejich vymřelí předkové měli kostry kostěné. Vyskytuje se i některých bezobratlých (mozková schránka hlavonožců).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: artikulace, člověk, hrtan, kloub, kostra, meziobratlová destička, mezoderm, nos, ochrustavice, pojivová tkáň, proteoglykany, průdušnice, zárodečné listy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: