nosAnatomie
Nasus – začátek horních dýchacích cest u člověka. Začíná jako zevní nos, který má chrupavčitý a kostěný podklad. Směrem ven se otvírá dírkami (nozdry, nares), ohraničenými křídly nosními (alae nasi). Dozadu pokračuje v nosní dutinu (cavitas nasi), která vývody nosními (vnitřní nozdry, choanae) vyúsťuje do nosohltanu. Nos je rozdělen přepážkou na pravou a levou část. Od bočních stěn dutiny nosní vystupují nosní skořepy (conchae nasales), vymezující na každé straně horní, střední a dolní průduch nosní. V nosu se vdechovaný vzduch předehřívá, zvlhčuje a čistí. Ve sliznici, horní části průchodu nosního jsou čichové buňky, z nichž pokračují vlákna čichových nervů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 10. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: glabela, nosohltan, patro.Reklama: