viryLékařství / Fyziologie

[Latina], nejmenší a nejjednodušší živé organismy projevující vlastnosti živé hmoty, reprezentované infekčními subcelulárními a většinou ultramikroskopickými částicemi, které jsou schopny autoreprodukce. Obsahují nukleovou kyseliny (DNA nebo RNA), která je nositelkou dědičných vlastností. Viry mají vlastní, většinou neúplný enzymový systém a jejich reprodukční cyklus je vázán na hostitelskou buňku (lidskou, živočišnou, rostlinnou, bakteriální). Ovlivňují syntézu buněčných součástí a používají buněčný syntetický aparát, například enzymy k tvorbě specifických virových součástí, z nichž je tvořena virová částice. Viry mohou být obalené a neobalené. Průběh reprodukčního cyklu má za následek buď poškození nebo záhubu hostitelské buňky. Některé viry hostitelskou buňku poškozují jen částečně, takže si může zachovat své fyziologické funkce, přičemž se v ní virus příležitostně množí nebo je v ní přítomen ve skrytém (latentním) stavu. Viry jsou geneticky nezávislé systémy, mající svou vlastní evoluci. Jsou charakterizovány základními vlastnostmi: a) typem nukleové kyseliny a jejího uspořádání (například jednovláknitá, dvouvláknitá, lineární, kruhová); b) molekulární hmotností a percentuálním obsahem stavebních součástí (nukleových kyselin ); c) tvarem virové částice a symetrií nukleokapsidu; d) přítomností virového obalu; e) druhem infikovaného hostitele a přenašeče. Jsou známy viry bakterií, hub, hmyzu, rostlin, zvířat a lidí, u nichž jsou schopny vyvolávat chorobné stavy (virózy). Je však známa celá řada virů, jež infikují hostitele, ale nevyvolávají příznaky onemocnění. Viz také rozmnožování virů; virion.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: adenoviry, alfaviry, arboviry, arenaviry, atenuace, biologie, bunyaviry, Chlamydia, cystoviry, cytopatický efekt, diantoviry, enteroviry, flaviviry, geminiviry, genetika virů, herpesviry, hordeiviry, inoviry, iridoviry, kaliciviry, karlaviry, kaulimoviry, klosteroviry, komoviry, koronaviry, kortikoviry, leviviry, luteoviry, maturace, mikroorganismy, mikroviry, mykoviry, nepoviry, obal virové částice, papovaviry, pestiviry, rabdoviry, respirační infekce, rotaviry, rubiviry, sérovar, vakcína, virologie, virózy, virulence.