genetika virůNauka zabývající se studiem a určením dědičných vlastností virů, tj. schopností odevzdat virovému potomstvu stejné vlastnosti, jako má rodičovský virus, a zákonitostmi, které způsobují změny tohoto procesu. Dědičná informace viru je zapsána v nukleové kyselině (DNA nebo RNA), podle níž jsou tvořeny virové bílkoviny potřebné pro životní cyklus viru bez ohledu na to, stanou-li se strukturální součástí virové částice. Genetika virů studuje hlavně a) strukturu a funkci virového genomu; b) změny virového genomu, tj. jeho mutace; c) způsob regulace tvorby virových bílkovin; d) rekombinace, tj. získání nové genetické informace od jiných virů nebo hostitelských buněk; e) selekci, tzn. výběr virových variant. Základem pro genetická studia je geneticky homogenní virový klon, tj. potomstvo jedné infekční virové částice. Genetické studie slouží jednak k analýze genetických vlastností virů, jednak jsou využívány pro izolaci vhodných virových kmenů pro přípravu vakcín a tím k ochraně proti virové infekci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2007
Autor: -red-

Reklama: