RNABiochemie / Fyziologie

Ribonukleová kyselina, mezinárodní zkratka RNA – biopolymer složený ze čtyř různých nukleotidů adenylové, guanylové, cytidylové a uridylové kyseliny, jejichž sled, spojený 5'→3' fosfodiesterovou vazbou (ribózo-fosfátový základ polymeru), vytváří molekuly, které se od DNA liší cukernou složkou, náhradou thyaminu uracilem a značnou strukturní a funkční heterogenitou. Jen výjimečně tvoří základní genetický materiál, například u některých bakteriofágů, retrovirů a viru chřipky. Všechny ostatní RNA jsou buněčné RNA (ribozómová rRNA), informační (messenger mRNA) a transferová (tRNA). Uplatňují se při biosyntéze bílkovin (matrice mRNA, aktivace aminokyselin a adaptorová funkce tRNA a struktura a funkce ribozómů – RNA). Zajišťují převod kódu nukleových kyselin (4 báze) od DNA do kódu bílkovin (20 aminokyselin).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: adenosintrifosfát, amplifikace DNA, arenaviry, bakteriofágy, báze, bromoviry, buňka, bunyaviry, cystoviry, cytidin, cytidinmonofosfát, cytosin, dědičnost, diantoviry, enteroviry, Feulgenova reakce, flaviviry, genetická informace, genetika virů, guanin, guanosiemonofosfát, guanosin, hordeiviry, ilarviry, interferon, jadérko, jádro, kaliciviry, karlaviry, klosteroviry, komoviry, komplementární DNA, koronaviry, kukumoviry, leviviry, luteoviry, mykoviry, nepoviry, nodaviry, nukleosidy, nukleové kyseliny, ortomyxoviry, paramyxoviry, pestiviry, polioviry, polyadenylace, polymerázy, potexviry, potranskripční úprava, potyviry, puff, rabdoviry, reoviry, retroviry, reverzní transkripce, ribosa, rinoviry, RNK, rotaviry, rRNA, Severo Ochoa, sobemoviry, tobamoviry, tobraviry, togaviry, tombusviry, transkripce, tRNA, uridin, uridintrifosfát, viry.Reklama: