nepoviry[Řecky nematoda + polyedrie], neobalené rostlinné viry s genetickou informací ve dvou molekulách lineární jednovláknité RNA. V cytoplazmě napadených buněk tvoří inkluze. Přenášejí se pylem, semeny, půdními hlísty (Nematoda). Vyvolávají latentní infekce, ale mohou být i příčinou onemocnění, například černé skvrnitosti rajčete, růžicovité mozaiky broskvoně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 1. 2019
Autor: -red-