jádroBiologie

Nucleus, karyon – buněčná organela vyskytující se (až na výjimky) v buňkách všech karyontních organismů (karyontů). Jaderná hmota (karyoplazma) obsahuje většinu DNA buňky ve formě nukleoproteidních vláken nebo zrn (chromatin), mezi nimiž jsou interchromatinové prostory. Zvláštní částicí jádra je jadérko, bohaté RNA. Na povrchu jádra je dvojitá blána, součást endoplazmatického retikula, respektive endomembránového systému buňky. Jsou v ní póry, jimiž karyoplazma volně komunikuje s cytoplazmou. Buňky prokaryont obsahují DNA, ale nemají typické jádro. Nová jádra vznikají výhradně dělením jádra stávajícího (karyokineze), a to dělením nepřímým (mitózou), výjimečně přímým (amitózou). Dělení jádra je obvykle koordinováno s dělením buňky (cytokineze). Před dělením probíhá v jádře syntéza DNA (replikace) i syntéza ostatních látek. Procesy replikace a mitózy jsou součástí jaderného (mitotického, buněčného) cyklu. DNA, její replikace, mitóza a meióza jsou genetickým aparátem buňky, a tedy cytologickým základem dědičnosti.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: anafáze, anizoploidie, archiplast, chromozóm, eukaryonta, euploidie, heterochromatin, hormony, karyolýza, karyonta, karyoplazmatická relace, kompartmentace, lymfocyty, prvoci, pyknóza, spermie, synaptón, terminalizace chiasmat, trisomie.