mitóza[Řečtina], mitosis, karyokineze nepřímé dělení buněčného jádra. Zajišťuje rovnoměrné a rovnocenné rozdělení genetického materiálu do dceřiných jader při dělení jader somatických buněk. Na rozdíl od amitózy dochází ke kondenzaci chromozómů. Při mitóze se každý chromozóm rozděluje na dva dceřiné chromozómy podélným rozštěpením centromery a oddělením párových chromatid. Do jednoho dceřiného jádra se dostává vždy jeden z dceřiných chromozómů. Tak je v obou dceřiných jádrech zachována stejná sestava chromozómů, a tím i genů v nich obsažených. Mitóza sestává ze čtyř fází: profáze, metafáze, anafáze a telofáze. Viz také amitóza.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: amitóza, anafáze, centriola, chromatida, chromatin, chromocentra, chromomera, chromozóm, cytotaxonomie, dělení jádra, despiralizace, ekvatoriální rovina, euchromatin, fáze, fragmoplast, heterotypické dělení, interfáze, jádro, M, mikrotubuly, mitotický aparát, párování, S, Walther Flemming.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: