párováníGenetika
Genetika, spojování homologických chromozómů nebo jedinců při křížení. – Párování efektivní, synapse úseků homologických chromozómů, je podmínkou crossing-overu. – Párování mitotické, náhodná synapse homologických chromozómů při mitóze, která může vést k mitotickému crossing-overu, synapse homologických chromozómů jsou typické pro meiózu. – Párování náhodné, anglicky random mating, stejně pravděpodobné zkřížení kteréhokoli jedince s kterýmkoli jiným v panmiktické populaci. – Párování nenáhodné, anglicy non-random mating, tendenční křížení jedinců stejného či podobného genotypu či fenotypu. – Párování výběrové, anglicky assortative mating, krajní případ nenáhodného párování, je typické například pro lidskou populaci, kde je výběr ovlivněn nejen objektivními, ale hlavně subjektivními podmínkami výběru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: