fenotypGenetika
[Řečtina], genetika, a) souhrn všech znaků a vlastností jedince, zevní vzhled organismu, výsledek interakce jeho genotypu a prostředí; b) projev jednotlivého genu, například barva očí, krevní skupina, typ enzymu. Určitému genotypu odpovídá příslušný fenotyp. Termín zavedl 1909 W. L. Johannsen. Viz také genotyp.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: alela, Batesonovo číslo, chimérismus, dědivost, fenon, genokopie, izoalela, klín, Mendelovy zákony, mutace, nukleové kyseliny, párování, reverze, štěpný poměr, suprese.