Mendelovy zákonyZákonitosti dědičného přenosu znaků z rodičů na potomstvo. Byly objeveny roku 1865 J. G. Mendelem a později po něm nazvány. Mendelovy poznatky lze shrnout do tří zákonů. Prvý Mendelův zákon hovoří o genotypové i fenotypové uniformitě potomstva po vzájemném křížení homozygotů (první generace kříženců). Druhý Mendelův zákon konstatuje genotypovou a fenotypovou heterogenitu potomstva po vzájemném křížení heterozygotů (druhá generace kříženců), kdy dochází k segregaci různorodých potomků v pravidelných číselných poměrech. Třetí Mendelův zákon se týká volné kombinovatelnosti alel různých genů, mezi nimiž vznikají se stejnou pravděpodobností všechny matematicky možné vzájemné kombinace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Johann Gregor Mendel, kombinovatelnost, mendelismus.