genotypGenetika
[Řečtina], idiotyp genetika, obecně soubor všech genů organismu bez ohledu na jejich umístění v buňce (jádro, buněčné organely); původně pouze soubor genů na chromozómech (pojetí W. L. Johannsena z 1909; viz též genóm ). Termín genotyp se běžně užívá i pro označení konkrétního uspořádaného páru alel určitého genu ve shodných genových lokusech páru homologických chromozómů, tj. genotyp homozygotní a genotyp heterozygotní. Viz také alela.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: androgeneze, chimérismus, dědivost, fenotyp, heterokaryont, homokaryont, homokaryoze, homotalismus, homozygot, inbrední kmen, intenzita selekce, interakce, klín, klon , koeficient, kombinace, kompatibilita, linie, makromutace, Mendelovy zákony, mutace, nukleové kyseliny, parasexuální hybridizace, párování, populace, selekční tlak, štěpný poměr, top-cross, zygotická kombinace.

Reklama: