populaceEkologie
Ekologie, soubor jedinců jednoho druhu, zaujímající určitý přirozeně vymezený prostor v určitém čase a reprodukující se během velkého počtu pokolení. Mezi jedinci dochází k častému kříženi. Populace je elementární kolektivní jednotka a forma existence, adaptace a reprodukce druhu organismu. Z genetického hlediska je to genotypově heterogenní soubor jedinců téhož druhu, kteří jsou si geneticky příbuzní, pocházejí ze společného předka a svým genotypem se podílejí na společném genofondu. Populace autogamická je soubor jedinců, kteří se rozmnožují samooplozením, například samosprašné rostliny. Populace alogamická je soubor jedinců, kteří se rozmnožují vzájemným křížením, například různopohlavní živočichové. Populace mendelovská je soubor, jehož gametový a zygotový fond je reprezentativním vzorkem genofondu. Populace panmiktická je soubor alogamických jedinců, v němž se partneři zcela náhodně párují. Populace umělá je záměrně sestavený soubor z linií známých genotypů. Každá populace má svůj specifický genofond.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: celistvost, párování, teorie úrovní.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: