genofondGenový fond – a) genetika, soubor všech genů v populaci organismů; b) ochrana přírody soubor všech živých organismů v určité oblasti se současně se projevujícími i s potenciálními dědičnými vlohami (geny). Obvykle se dělí na fytogenofond, zahrnující divoké i plané druhy rostlin i jejich pěstované odrůdy, a na zoogenofond, zahrnující volně žijící i chované druhy a plemena živočichů. Organismy jsou nositeli genetických informací, které podmiňují vlastnosti skutečně, pravděpodobně i potenciálně využitelné pro člověka. Záchrana existujícího genofondu a jeho racionální využívání je důležitým úkolem ochrany přírodních zdrojů. Zvláštní pozornost se věnuje vzácným a ohroženým druhům rostlin a živočichů. Vzácné druhy se vyskytují jen v jedné nebo v několika málo populacích určité oblasti, popřípadě i v širším území. Viz také endemit. Ohrožené druhy jsou v nebezpečí vyhynutí vlivem lidské činnosti, evidují se v červených seznamech. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů jsou vyhlašovány jako chráněné druhy, podmínky jejich ochrany jsou určovány národními, mezinárodními nebo místními právními normami. Viz také ochrana přírody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: mutační tlak, populace, selekční tlak.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: