linieZoologie
Zootechnika, populace téhož druhu živočichů, ve srovnání s plemenem početně menší, schopná samostatné reprodukce a vyznačující se zcela určitými charakteristickými vlastnostmi. Linie se dělí na plemenné, genealogické, inbrední, izogenní, samčí, samičí, syntetické. Plemenná linie zahrnuje užší skupinu potomků zakladatele, kteří mají jeho typické vlastnosti, jež přenášejí na potomstvo. Genealogická linie podchycuje evidenčně všechny potomky, kteří jsou odvození od zakladatele této linie. Inbrední linie zahrnuje jedince se stejným genotypem. Tyto linie bývají výsledkem úzké příbuzenské plemenitby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: