štěpný poměrGenetika
Genetika, segregační poměr – číselný poměr vyjadřující relativní zastoupení jednotlivých rozdílných genotypů nebo fenotypů v potomstvu hybrida, podle toho se označuje buď jako genotypový, nebo jako fenotypový. Empirický štěpný poměr je skutečně nalezený poměr v konkrétním souboru potomstva. Teoretický štěpný poměr je očekávaný poměr v konkrétním souboru potomstva vzhledem ke genotypu rodičů. Jako ideální štěpný poměr se ozn. poměr vyjadřující obecnou pravděpodobnost vzniku rozdílných genotypů nebo fenotypů v potomstvu hybridu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 1. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: