Johann Gregor MendelBiografie

*22.7.1822 (Heinzendorf) – †6.1.1884 (Brno), rakouský přírodovědec, biolog a kněz žijící a pracující převážně v Brně, zakladatel nauky o dědičnosti. Studoval v Opavě, od roku 1840 byl zapsán na Filozofickém ústavu Univerzity v Olomouci. V roce 1843 byl přijat do augustiánského kláštera sv. Tomáše v Brně a získal řádové jméno Gregor. V roce 1856 zahájil Mendel své experimenty s křížením rostlin. Rozpoznal zákonitosti ve výskytu znaků u kříženců, zejména na hrachu. Závěry ze svých pokusů uveřejnil 8.2.1865 na zasedání Brněnského přírodovědeckého spolku. V roce 1866 vyšla jeho práce Versuche über Pflanzen-Hybriden. Mendelovy poznatky zprvu zapadly, znovu byly objeveny až roku 1900 H. de Vriesem, E. Tschermakem a C. Corrensem. Staly se základem a východiskem klasické genetiky a moderního šlechtitelství. Od roku 1862 až do své smrti se Mendel věnoval také meteorologickým pozorováním pro Meteorologický ústav ve Vídni. Spory se vedou o Mendelovu národnost – i když se narodil na území dnešní Moravy, nelze doložit, že mezi jeho předky byli Češi. Viz také mendelismus a Mendelovy zákony.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: biologie, Hugo de Vries, Jiří Dušek, Karel Höger, mendelismus, Mendelovy zákony, William Bateson.