mendelismusUčení o principech dědičnosti, jež se stalo základem genetiky jako vědy. Východiskem byly experimentální práce J. G. Mendela o křížení hrachu, uveřejněné roku 1865. Závěry svých pokusů zformuloval Mendel do tří zákonů a dokázal, že genetické faktory mají korpuskulární povahu a jejich přenášení z generace na generaci se řídí statistickými zákony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 1. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: Eduard Babák, Johann Gregor Mendel, morganismus, William Bateson.