kombinovatelnost1. schopnost vytvářet spojení, 2. genetika, kombinovatelnost volná, schopnost genů vytvářet různé sestavy alel se stelnou pravděpodobností a nezávisle na sobě v různých chromozómech. V gametách nezávisle vznikají různé gametické kombinace, v zygotách různé zygotické kombinace. Viz také Mendelovy zákony.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 1. 2007
Autor: -red-