chromozómLékařství / Biologie / Genetika

[Řečtina], pentlicovitý útvar různého tvaru i velikostí, tvořený deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) a bílkovinami a pozorovatelný v různém, avšak charakteristickém počtu v dělícím se buněčném jádře. Při mitóze a při heterotypickém dělení je chromozóm tvořen párem sesterských chromatid, které se při jaderném dělení od sebe oddělují jako jednochromatidové dceřiné chromozómy. Chromozóm se barví bazickými barvivy. Chromozóm je strukturou nesoucí jaderné geny organismu. Chromozómy jsou schopné autoreduplikace. Jejich základní stavební složkou je nukleohistonové vlákno, tvořené nukleovými kyselinami a histony, na jehož spiralizaci závisí kondenzace hmoty chromozómů v průběhu buněčného cyklu. Tvarově se chromozómy rozlišují podle polohy centromery na chromozómy metacentrické, submetacentrické, akrocentrické a telocentrické. Sestava chromozómů je početně i tvarově konstantní a pro druh organismu charakteristická. Endomitotickou reduplikací bez následného rozchodu chromatid vznikají chromozómy polyténní (chromozómy obří, například v některých tkáních larev dvojkřídlého hmyzu). Známé jsou též chromozómy štětkovité s charakteristickou smyčkovitou strukturou, vyskytující se například v jádrech oocytů u obojživelníků. Odlomením terminálních částí ramen chromozómů a vzájemným spojením ramen v místech zlomů vzniká chromozóm kruhový.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: acentrický fragment, achromatická léze, akcesorický chromozóm, akrocentrický chromozóm, alela, anafáze, aneuploidie, anizoploidie, bakteriofágy, chromocentra, chromomera, chromozómový můstek, cytotaxonomie, dědičnost, delece, dělení jádra, despiralizace, diploidie, Downova choroba, ekvatoriální rovina, endomitóza, epizóm, euchromatin, euploidie, fragmoplast, fúze chromozómová, gameta, genofor, gigas formy, heterochromozóm, heteroploidie, homologické chromozómy, hypoploidie, interkineze, koeficient, kombinovatelnost, kondenzace chromozómu, lékařská genetika, leptotene, makromutace, meromixe, merozygota, metakineze, mikrochromozóm, mikromutace, mitotický aparát, mixoploídie, mozaika chromozómová, nukleohiston, nukleové kyseliny, obří chromozómy, párování chromozómů, polysomie, polyténie, profáze, prokaryonta, protaminy, proužkování chromozómů, redukce, rekombinace, SAT-chromozóm, sexuální deviace, síla genové vazby, spiralizace chromozómů, synaptón, telofáze, translokace, trisomie, univalent, vajíčko, W-chromozóm, Y-chromozóm, zlom chromatidový, zygota.

Reklama: