DNABiochemie / Fyziologie

Deoxyribonukleová kyselina, mezinárodní zkratka DNA (česká zkratka DNK se nepoužívá) – biopolymer složený ze čtyř různých deoxyribonukleotidů, jejichž sled, spojený 5' – 3' – fosfodiesterovou vazbou, tvoří genetickou informaci buňky a je základním genetickým materiálem většiny organismů s výjimkou některých bakteriofágů a virů. U eukaryontních organismů je DNA uložena buď v jádře buňky, tj. chromozómová DNA, nebo v buněčných organelách, tj. mitochondriová DNA a chloroplastová DNA. U prokaryontních organismů je DNA uložena v cytoplazmatickém nukleoidu (genofor) a v cytoplazmě (plasmidy). Podle zdroje DNA se molekulární hmotnost pohybuje v rozmezí 106-1012, což představuje 3.103 – 3.109 deoxyribonukleotidových článků. Základní strukturou DNA je Watsonova-Crickova dvoušroubovice, tvořená dvěma antiparalelními, vzájemně komplementárními polydeoxyribonukleotidovými vlákny, stabilizovanými vodíkovými můstky mezi komplementárními bázemi nukleotidových párů A = T a G = C (tj. adenin s thyminem, guanin s cytosinem). Přesná komplementarita vláken umožňuje syntézu nového vlákna DNA replikací podle informace v matričním rodičovském vláknu. V iniciační fázi replikace se tvoří hybridní molekula s jedním polydeoxyribonukleotidem a jedním polyribonukleotidem. U prokaryontních organismů je DNA tvořena většinou jedinečnými sekvencemi, u eukaryontních organismů je v DNA přítomno podle zdroje až 70 % různě repetitivních sekvencí, které mohou hrát v genomu regulační úlohu. V jednom místě genomu uložené vysoce repetitivní sekvence DNA tvoří separovatelnou frakci satelitní DNA. Nativní jednovláknové (některé fágové a virové) a dvouvláknové DNA mohou existovat v lineárních i kruhových formách, které dále mohou být prostorově stočeny do nadšroubovice (tzv. terciární struktura). Viz také genetická informace.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: adenoviry, amplifikace DNA, analýza, bakteriofágy, bakuloviry, báze, buňka, chromozóm, cytosin, dědičnost, denaturace DNA, deoxyadenosintrifosfát, deoxycytidintrifosfát, deoxyguanosintrifosfát, deoxyribonukleasy, deoxyribonukleotid, deoxyribosa, depolymerace DNA, DNA-polymerasy, endonukleasy, exonukleasy, Feulgenova reakce, fytohormony, geminiviry, gen, genetická informace, genetika virů, genové inženýrství, guanin, herpesviry, inoviry, interkalační látky, iridoviry, jádro, karyonta, kaulimoviry, kohezní konce DNA, komplementární DNA, koňský herpesvirus typ 1, kortikoviry, linearizace bakteriálního chromozómu, lyzogenie, mikroviry, modifikace DNA, molekulární genetika, molekulární klonování, mutace, muton, nukleohiston, nukleoid, nukleoproteiny, nukleové kyseliny, nukleozóm, palindromová sekvence, papovaviry, parvoviry, polymerázy, prokaryonta, provirus, redundance genetické informace, reparace, replikon, restrikční endonukleázy, reverzní transkripce, RNA, růst buňky, Severo Ochoa, styloviry, tektiviry, thymidin, thymidinmonofosfát, thymidintrifosfát, thymin, transkripce, transpozón, transverze, tranzice, ultrastruktura genu, univerzalita genetického kódu, vektor molekulární, viry, Walter Gilbert.