endonukleasy[Endonukleázy, řečtina], enzymy ze skupiny nukleas, katalyzující hydrolytické štěpení nukleových kyselin uvnitř polynukleotidového řetězce. Učastní se procesu trávení, „opravují“ poškozené DNA a podílejí se na konečné „úpravě“ (tzv. maturaci) mRNA, rRNA a tRNA. V genovém inženýrství (tj. při genových manipulacích) se používají tzv. restrikční endonukleasy (restriktasy), které katalyzují štěpení DNAplazmidů na jednom specifickém místě a umožňují zabudovat do struktury plazmidu pomocí ligas určitý žádoucí gen nebo skupinu genů. Viz také exonukleasy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: analýza, exonukleasy.

Reklama: