analýzaMolekulární biologie. a) Heteroduplikační analytická metoda stanovení příbuznosti polynukleotidů tvorbou dvoušroubovicové struktury na základě komplementarity bází. b) Analýza nejbližšího sousedního nukleotidu – metoda zjištění frekvence výskytu dinukleotidů v řetězci DNA. c) Restrikční analýza – metody stanovení fyzikální mapy DNA štěpením restrikčními endonukleasami. d) Sedimentační analýza – metody stanovení molekulární hmotnosti, sedimentačních koeficientů a jiných vlastností makromolekul včetně jejich separace v odstředivém poli. e) Sekvenční analýza – metody stanovení sledu nukleotidů v polynukleotidu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: