makromolekulaMolekula obsahující velké množství atomů. Její relativní molekulová hmotnost je obvykle větší než 104. Pro makromolekuly je typická řetězová struktura, v níž je chemickými vazbami spojen velký počet stejných nebo různých nízkomolekulárních článků (strukturních jednotek). Řetězce mohou být lineární, rozvětvené nebo zesítěné. Vlastnosti makromolekulárních látek jsou značně závislé na prostorovém uspořádání strukturních jednotek v řetězci. Chování makromolekul výrazně ovlivňují též mezimolekulární síly. V přírodě jsou makromolekuly vlastním základem živé hmoty, tvoří například bílkoviny, polysacharidy, nukleové kyseliny. Syntetické makromolekuly jsou například plasty (polyolefiny, polyamidy, polyakryláty, polyvinylchlorid, polystyren).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: analýza, cyklokaučuk, difraktografie, makromolekulární chemie, matrice, plasty, Richard Laurence Millington Synge, sloučenina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: