palindromová sekvenceMolekulární biologie, deoxyribonukleotidová sekvence dvouvláknového úseku DNA, rotačně symetrická podle osy kolmé k ose dvoušroubovice. Sekvence obou vláken čtená v určitém směru (5' → 3') je identická a po denaturací a maturaci může vytvořit křížovou (vlásenkovou) strukturu. Pravá palindromová sekvence je sekvence jednovláknového úseku shodná při čtení od kteréhokoliv konce vlákna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 2. 2020
Autor: -red-

Reklama: