komplementární DNAcDNA – syntetická deoxyribonukleová kyselina připravená přepisem (při transkripci) specifické mRNA působením enzymu reverzní transkriptasy (ze skupiny DNA polymeras závislých na RNA). Její sled nukleotidů je komplementární sledu nukleotidů v použité mRNA.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: