reverzní transkripceMolekulární genetika, proces přenosu genetické informace, při němž je DNA syntetizována enzymem reverzní transkriptázou podle matrice RNA, hlavní stupeň životního cyklu onkogenních RNA virů. Reverzní transkripce je významná v genovém inženýrství pro přípravu výchozího genového materiálu.Datum vytvoření: 26. 10. 2006
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplementární DNA.