iridoviry[Z řeckého Iris], neobalené viry z čeledi Iridoviridae, s genetickou informací v lineární dvouvláknité DNA. Množí se ve tkáních obratlovců i bezobratlých a mají většinou úzký hostitelský rozsah. Jsou původci různých onemocnění zvířat, například afrického moru prasat, duhovitého zbarvení larev hmyzu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Reklama: