bázeMolekulární biologie, zásadité heterocyklické složky nukleových kyselin: adenin, guanin (odvozené od purinu), cytosin, thymin a uracil (odvozené od pyrimidinu), které tvoří základ specifických stavebních kamenů polynukleotidových řetězců, často se vyskytují jako: a) komplementární báze – dvojice purinových a pyrimidinových bází, tj. alenin-thymin (adenin-uracil), guanin-cytosin, které jsou spojeny navzájem vodfkovými můstky, stabilizující dvě vlákna ve dvoušroubovici DNA nebo dvě oblasti téhož vlákna ve struktuře RNA; b) minoritní báze – substituované základní báze DNA nebo RNA (většinou methylované deriváty), například 5-methylcytosin, N,N-dimethylguanin, ale i hydroxymethyluracil, pseudouridin, N-isopentenyladenin a thiouracil.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: