buňkaFyziologie

Cellula, řecky kytos nejjednodušší živá soustava schopná souborem svých životních projevů (látková přeměna, aktivní transport látek, pohyblivost a vzrušivost) samostatné existence a rozmnožování. Základní strukturní a funkční jednotka všech živých organismů, rozdělená jako multimembránový systém na specifické organely se vzájemně koordinovanými funkcemi. Stavební složka tkání, pletiv a orgánů. – Chemické složení tvoří ve vodě rozpuštěné nízkomolekulární látky anorganické (ionty) a organické – cukry, aminokyseliny, tuky a nukleotidy a jejich prekurzory a polymery polysacharidů, bílkovin a nukleových kyselin – buněčná hmota je u eukaryontních organismů diferencována na cytoplazmu a buněčné jádro (nucleus, karyon), u prokaryontů na cytoplazmu a jadernou zónu (nukleoid). Každá buňka je oddělena od vnějšího prostředí plazmatickou membránou a někdy (zvláště u rostlin) i buněčnou stěnou. – Prostor mimo jádro je vyplněn cytoplazmou a obsahuje různé buněčné útvary (cytoplazmatické organely), například mitochondrie, které jsou sídlem převážné části energetického metabolismu, obsahující vlastní DNA se zajištěním její exprese, plastidy (chloroplasty) rovněž s vlastním genetickým systémem zahrnujícím replikaci, transkripci a translaci specifické genetické informace kódující částečně fotosyntetické funkce, ribozómy, zajišťující biosyntézu bílkovin, obsahující většinu buněčné RNA (rRNA) a u eukaryontů často vázané na endoplazmatické retikulum, které je důležitou organelou zajišťující některé procesy metabolismu cukrů, bílkovin, tuků i procesy přenosu elektronů, lysozómy s obsahem katabolických hydrolytických enzymů jako specifická forma obecně se vyskytujících vakuol, Golgiho aparát, tj. buněčný sekreční systém komplexní povahy i některé další složky cytoplazmy, které jsou součástí stavby buňky a účastní se dělicího procesu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexej Nikolajevič Bach, antagonismus, biologie buňky, buněčná teorie, buněčné složky, céva, chromatin, cytofyziologie, cytomorfologie, cytopatický efekt, dýchací orgány, dynamika membrán, embryologie, eukaryonta, fibroblast, Golgiho aparát, hmota, hormony, hypoploidie, karyonta, karyoplazmatická relace, kompartmentace, kultivace, kutikula, mezozóm, mozaika chromozómová, mycelium, organismus, pojivová tkáň, pool, primární granum, protoplast, prvoci, regenerace, růst buňky, sodíko-draslíková pumpa, tkáně, transdukce, tuky, ultrastruktura, vazivo.

Reklama: