biologie buňkyBiologie
Obor biologie, který studuje životní projevy buňky. Molekulovou podstatu těchto projevů studuje molekulární biologie. Biologie buňky je součástní nauky o buňce (cytologie). Zahrnuje hlavně cytofyziologii sledování živých buněk in vitro, cytochemii a studium ultrastruktury buňky. Biologie buňky navazuje jednak na molekulární genetiku a biochemii nukleových kyselin a bílkovin, jednak na energetický metabolismus a buněčné dýchání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: cytochemie, cytofyziologie, cytologie.

Reklama: