molekulární biologieSměr moderní biologie, který studuje a vysvětluje biologické jevy a procesy na molekulární úrovni za pomoci exaktních přístupů fyzikální chemie a biochemie. Molekulární biologie je založena na poznatcích a rozvoji bakteriální genetiky a biochemie přirozených informačních makromolekul a fyzikálních a chemických separačních a charakterizačních metod, například chromatografie, elektroforézy, elektronové mikroskopie a spektroskopie, z nichž se vyvinuly specifické molekulárně biologické přístupy zahrnující například mapování, molekulovou hybridizaci a molekulové klonování. Termín molekulární biologie použil poprvé roku 1950 britský fyzik W. T. Astbury (*1898–†1961).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: biologie, biologie buňky, vitalismus.