Golgiho aparátFyziologie
Golgiho systém, Golgiho komplex – systém membrán, k sobě přilehlých oploštěných vaků v cytoplazmě buněk živočichů i rostlin, umístěný často poblíž jádra v Golgiho zóně. Golgiho aparát se vyskytuje ve dvou formách, a to v kontinuitní a diskontinuitní. Kontinuitní formu Golgiho aparátu tvoří souvislý membranózní útvar, diskontinuitní forma sestává z jednotlivých Golgiho tělísek (diktyozómů). V Golgiho aparátu probíhá intenzívní buněčný metabolismus, hlavně cukrů. Metabolízované látky jsou přiváděny a odváděny zejména pomocí váčků. Golgiho aparát byl objeven 1885 C.Golgim v nervových buňkách. Golgiho aparát je součásti endomembránového systému buňky. Viz také buňka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: buňka, diktyozóm, hmat, knida.