tkáněAnatomie / Fyziologie
Soubor morfologicky podobných buněk specializovaných k vykonávání určité funkce. Tkáně mohou sice obsahovat stavebně i funkčně různé buňky, ale jeden z buněčných typů je vždy nositelem specifické funkce dané tkáně. Jsou stavebním materiálem těl mnohobuněčných organismů. Za embryonálního vývoje se tkáně diferencují ze tří zárodečných listů: ektodermu, mezodermu a entodermu. Rozlišují se čtyři základní typy tkání: epitelová, pojivová, svalová a nervová. Za samostatný typ tkáně bývá považována krev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: cévy, dýchací orgány, hormony, kmenová buňka, krev, kultivace, míza, orgán, organismus, papírová elektroforéza, regenerace, regrese, tuky, ultrazvuk.

Reklama: