ultrazvukUltrasonický zvuk – zvuk s kmitočtem vyšším než horní mez slyšitelnosti lidského ucha (asi 20 kHz). Získává se generátory využívajícími proudění z trysek nadkritickými rychlostmi, nebo využívající piezoelektrický nebo magnetostrikčního jev. Užívá se například k měření hloubek moře, k čištění, k tvorbě koloidních roztoků a emulzí, v lékařství, konzervárenství nebo k hledání vad v materiálech. V přírodě se pomocí ultrazvuku orientují v prostoru někteří savci (netopýři, vrápenci, velryby, delfíni) a hmyz. Při podprahových intenzitách mění biologický objekt pouze charakter ultrazvukového pole; to se využívá v lékařství diagnostice, například v porodnictví a při vyšetřování cév. Při nízkých nadprahových intenzitách se mění vratně sám biologický objekt; může dojít k jeho stimulaci, například ke zrychlení dělení buněk. Nízké intenzity se využívají terapeuticky např. v ortopedii. Při vyšších intenzitách dochází k inhibici biologických funkcí až k úplné destrukci buněk a tkání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: archeologická prospekce, piezoelektřina, sluchové orgány, svařování ultrazvukem, ultrazvuková karotáž, ultrazvuková zkouška materiálu, zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, zvuk.

Reklama: