regeneraceFyziologie
Biologie, schopnost organismu obnovovat nebo nahrazovat poškozené či zničené buňky, tkáně, orgány nebo části těla. Jako regenerace se označuje i vznik celého organismu z jeho části, známý u bezobratlých živočichů (z obratlovců jen u obojživelníků). Regenerace se dělí na fyziologickou, při které se náhrada opakuje periodicky, například regenerace sliznice děložní po menstruaci, a reparativní s náhradou poškozené tkáně, například při hojení ran. Stupeň regenerace je u různých tkání různý, nejlépe regenerují tkáně méně diferencované (vazivo, epitel), špatně nebo vůbec neregenerují tkáně vysoce diferencované (žlázy, zralé nervové buňky). Většina rostlin má vysokou regenerační schopnost, která zabezpečuje a obnovuje jejich celistvost. Nejrozšířenějším případem regenerace je hojení ran, při kterém se v místě poranění (poškození) rostliny vytváří kalus a nový (adventivní) orgán se vytváří z nových základů nebo z již založených základů na kterémkoliv místě rostliny. Vzácným případem regenerace rostlin je restituce, při které je poškozený orgán nahrazen na témže místě orgánem novým, stejného tvaru i funkce. V zemědělské praxi se regenerace využívá hlavně při vegetativních způsobech rozmnožování (množení) rostlin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: autotomie, Charles Bonnet, restituce.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: