papírová elektroforézaFyzikální chemie
Metoda dělení směsi látek v roztoku elektrolytu na filtračním papíru, založená na rozdílné pohyblivosti iontů vlivem vloženého stejnosměrného elektrického napětí. Rozdělené ionty se detegují selektivními činidly. Vedle anorganických látek se nejčastěji dělí a dokazují látky biologického původu (tkáňové extrakty, bílkoviny, nukleové kyseliny).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 6. 2006
Autor: -red-