bílkovinyOrganická chemie / Biochemie / Polymerní chemie / Fyziologie

Proteiny – biopolymery složené z několika set až několika tisíc aminokyselin, vzájemně spojených peptidovou vazbou; základní složky buněk všech organismů. Pořadí aminokyselinových zbytků v polypeptidovém řetězci (bílkovině) udává primární strukturu a je určeno geneticky. Uspořádání polypeptidového řetězce do tvaru šroubovice či do neuspořádaných úseků tvoří sekundární strukturu. Terciární struktura je dána interakcemi mezi vzdálenějšími částmi polypeptidového řetězce. Podle tvaru se bílkoviny dělí na globulární (tj. kulaté), například globulin, a fibrilární (tj. vláknité), například keratin. Některé bílkoviny obsahují jen jeden polypeptidový řetězec (vždy s totožným pořadím aminokyselin), například ribonukleasa, jiné, tzv. oligomerní bílkoviny, obsahují v molekule více polypeptidových řetězců, například hemoglobin. Bílkoviny patří mezi nejdůležitější makromolekuly živé hmoty. Jsou přítomny ve všech organismech od virů až po živočichy, v nichž tvoří často více než polovinu suché hmoty. V jedné buňce organismu je obsaženo několik set až několik tisíc různých bílkovin s různou funkcí a aktivitou. Biologické funkce bílkovin v organismu jsou velice rozmanité: jsou stavebními látkami (například kolagen, elastin, fibroin), podbuněčných, buněčných, orgánových a tělesných struktur, mají katalytickou funkci (enzymy, hormony), umožňují transport látek a energie, pohyb organismů (aktin, myosin) a jsou rezervními látkami (ovalbumin, kasein). Zajišťují imunologickou obranu organismu. Bílkoviny jsou nejdůležitější složkou lidské i zvířecí výživy. Viz také aminokyseliny; enzymy; hormony; metabolismus; výživa.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktin, aktivační hormon, aminokyseliny, aminoskupina, chromozóm, Emil Hermann Fischer, enzymy, falešná březost u fen, fibrila, globuliny, heterotrofie, hormony, imunoelektroforéza, imunotaxonomie, inzulin, John Kendrew, karence, karotenoidy, kathepsiny, kvocient, laktalbuminy, luštěniny, Marshall Warren Nirenberg, masožravé rostliny, med, metalothionein, míza, míza, močovina, neurohormony, nukleoproteiny, papírová elektroforéza, pepsinogen, peptidy, protaminy, proteohormony, rašeliniště, receptory hormonální, retikulin, Rudolf Bretschneider, sacharidy, sérotaxonomie, sloučenina, synaptón, tekutiny tělní, threonin, třísloviny, tuberkulín, vejce, želatina, živina, živiny rostlin.