falešná březost u fenZoologie

Pseudogravidita, nepravá březost – stav vyskytující se převážně u fen, doprovázený abnormálními vnějšími příznaky imitujícími březost u nebřezích samic. Predisponované jsou zejména dobře živené feny, mající úzkou vazbu na majitele. Častěji se vyskytuje u plemene pudl a jezevčík. U koček se klinické projevy nepravé březosti neprojevují tolik často. Za příčinu tohoto stavu se považuje zvýšená citlivost některých zvířat na normálně probíhající vnitřní změny v průběhu pohlavního cyklu. Zmíněné změny zahrnují snížení koncentrace hormonu progesteronu a zvýšení koncentrace prolaktinu v krvi. Snížená koncentrace progesteronu přímo ovlivňuje podvěsek mozkový k tvorbě a sekreci prolaktinu. V případě produkce mléka v mléčné žláze dochází k nadměrné sekreci prolaktinu nebo pravděpodobněji k zvýšené citlivosti na něj. Nebřezí feny vykazují po typicky proběhlé říji v intervalu od dvou do osmi týdnů příznaky březosti a následně porodu. Vnější příznaky falešné březosti mohou zahrnovat nepatrný otok mléčné žlázy se slabou sekrecí mléka nebo zvýšenou žravost, změnu chuti, zvětšení objemu dutiny břišní, vytváření hnízda pro mláďata a výrazný otok mléčné žlázy se silnou sekrecí mléka. Tyto celkové příznaky březosti mohou vyvrcholit v imitaci porodu, který se projevuje nechutenstvím, stahy břišní stěny, snášením různých předmětů do připraveného hnízda a starání se o ně jako o mláďata. Důležité je ovšem odlišení falešné březosti od normální březosti, zmetání nebo ztíženého porodu. Pseudogravidita není skutečnou poruchou pohlavního cyklu, takže při mírných příznacích se léčba nemusí poskytovat. Pokud ale dochází k silné sekreci mléka se vhodná léčba doporučuje, protože může dojít k zadržení mléka a následnému zánětu mléčné žlázy. Chovatel může přispět k ošetření zejména dodržováním dostatečného pohybu feny, snížení příjmu bílkovin a tekutin. V případě,že se u starších zvířat příznaky pseudogravidity opakují a nepočítá se s nimi do chovu, doporučuje se provést kastraci.Datum vytvoření: 1. 9. 2008
Datum aktualizace: 9. 5. 2023
Autor: -vc-

Reklama: