hormonyBiochemie / Fyziologie
[Řečtina], vysoce účinné látky různé chemické povahy s regulační funkcí, vytvářené v orgánu nebo ve žláze s vnitřní (endokrinní) sekrecí, odkud jsou krví nebo mízou přenášeny do jiného orgánu těla, kde specificky ovlivňují zvýšení nebo snížení jeho funkce nebo sekreční činnosti. Učinkují v nepatrných množstvích a nedodávají energii. Většinou jsou steroidní, peptidické nebo bílkovinné povahy nebo jde o deriváty aminokyselin. Ve tkáních působí nespecifické receptory v buněčné membráně nebo v buněčném jádře; některé jsou přenášeny v krevní plazmě nebo v buňce na specifických bílkovinných přenašečích. Hormony ovlivňující syntézu nebo aktivitu enzymů a jiných bílkovin, například steroidní hormony působí na jaderné receptory (genovou expresí), katecholaminy (adrenalin, noradrenalin) aktivují adenylátcyklasu buněčných membrán a tak zvyšují koncentraci cyklického AMP v buňce. Hormony obratlovců jsou specifické funkčně; jejich účinek však není vázán přísně na jeden živočišný druh. Některé hormony působí na jiný druh jiným účinkem. U obratlovců je spojení mezi centrálním nervstvem a předním lalokem hypofýzy zprostředkováno peptidovými hypotalamickými hormony, které podporují nebo tlumí sekreci hypofyzárních hormonů a tak ovlivňují rovnováhu celého systému žláz s vnitřní sekrecí. Tyto hypotalamické hormony jsou přenášeny do hypofýzy krátkým cévním spojením ve stopce hypofýzy. U bezobratlých ovlivňují hormony hlavně barvoměnu, regulují svlékání, přeměnu a rozmnožování. U hmyzu se vyskytuje aktivační hormon, svlékací hormon (ekdyson) a juvenilní hormon (neotenin). V organismu hormony buď vznikají podle potřeby, nebo jsou trvale v zásobě. Vyrovnaná hladina hormonů v krvi člověka je podmínkou jeho fyzické a duševní normálnosti. – Hormonové přípravky se získávají z endokrinních žláz, popřípadě jsou některé hormony připravovány synteticky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: abscisová kyselina, adrenalin, androsteron, bílkoviny, centrální nervový systém, cholesterol, člověk, Earl Wilbur Sutherland, endokrinní systém, falešná březost u fen, glukokortikoidy, gonadotropiny, hypofýza, inzulin, komplex hormon-receptor, kortikotropin, krev, Ladislav Macho, lipotropin, melatonin, mozek, nervová soustava, nervové dráhy, neurokrinie, noradrenalin, pelety, progesteron, proteohormony, receptory hormonální, somatostatin, somatotropin, testosteron, thyreotropin, vesopresin, žlázy.

Reklama: